Az a vállalkozó, amelynél az éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában – ennek hiányában a tárgyévben várhatóan – a 10 millió forintot meghaladja, köteles a számviteli törvény 151.§-a szerint a számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok

irányításával,

vezetésével,

az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével

okleveles könyvvizsgálói képesítéssel, illetve mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező természetes személyt megbízni. Ez a természetes személy a számviteli tevékenységet

alkalmazottként,

tagként,

számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagja, alkalmazottjaként, egyéni vállalkozóként végezheti.

A képesítés megléte mellett kötelező rendelkezni a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, PM regisztrációval.

A törvény rögzíti a könyvviteli szolgáltatást végzővel szembeni követelményeket, éspedig

legalább mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezzen,

az oklevél megszerzését követően legalább 3 éves számviteli, pénzügyi, ellenőrzési gyakorlatot igazoljon,

büntetlen előéletű legyen.