A számviteli törvény 168. § (1) így fogalmaz:

 • A készpénz kezeléséhez,
 • más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a nyugtát is),
 • továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat,

szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni.

Melyek a szigorú számadásra kötelezett nyomtatványok:

 • készpénzcsekk (készpénz-felvételi utalvány);
 • elszámolási utalvány;
 • csekkszerződés alapján igényelt csekkfüzet;
 • bevételi és kiadási pénztárbizonylat;
 • pénztárjelentés;
 • nyugta, ideértve a beszedendő összeget előnyomva feltüntetett nyugtát, perforált szelvényeket tartalmazó nyugtafüzetet;
 • gépkocsi-menetlevél;
 • sorszámozott űrlapok és sorszámozott űrlapokat tartalmazó füzetek, valamint értékjegyek, amelyekért a felhasználás során ellenértéket fizetnek stb.

Mit is jelent a szigorú számadásra kötelezett nyomtatványok kezelése, nyilvántartása:

 • nyomtatványokat készletre vételkor folyamatos sorszámmal kell ellátni.
 • a felsorolt nyomtatványokból beszerzett készletet jegyzék kíséretében kell a nyomtatványok megőrzésével megbízott dolgozó részére állományba vétel, illetve kezelés és őrzés céljából átadni.
 • az átvétel alkalmával meg kell vizsgálni, hogy az egyes füzetekben az űrlapok teljes számban megvannak-e, továbbá az űrlapokon a sorszámos és esetleges egyéb jelzések (pl. a számlavezető pénzintézet jelzőszáma) helyesek-e.

A szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokat az egyéb nyomtatványoktól elkülönítetten kell tárolni és nyilvántartani. A nyilvántartásnak naprakésznek kell lennie.