Blogértesítő

Ha nem szeretne lemaradni a friss hírekről, adja meg az e-mail címét, és értesítést küldünk, amikor új bejegyzés jelenik meg az oldalon.

Az Ön e-mail címe:

(Ez nem hírlevél! Csak akkor kap levelet, ha új bejegyzés jelenik meg. Ha nincs új tartalom, nem kap levelet.)

A szolgáltatást a FeedBurner nyújtja.

Akciók

Cégalapítás, vállalkozás indítása előtti tanácsadás díja 5000,-Ft/óra. Ha könyvelésével cégünket bízza meg, ez az összeg az első könyvelési díjból levonásra kerül, azaz Önnek ingyenes volt.

December 20-ig dönthetnek a vállalkozások a 2011. adóévre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adó, vagyis az EVA választásáról. Bejelentkezhet:

  • az egyéni vállalkozó;
  • a jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és az erdőbirtokossági társulat;
  • a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság.

Kivétel az egyéni cég, amely legkorábban a 2012. évben lehet az Eva alanya, mivel meg kell felelnie az EVA tv.-ben az adóévet megelőző naptári évre és az azt megelőző adóévre meghatározott feltételeknek.

Az Eva tv. hatálya alá a 10T103 számú, illetve 10T203 számú adatbejelentő lapon kell bejelentkezni. A bejelentésüket az adózók 2010. december 20-ig írásban visszavonhatják. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

 

Nem kell a bejelentkezését annak megújítani, aki a 2010. évben is az Eva hatálya alá tartozott és a 2011. évre ezt az adózási módot kívánja fenntartani. Az adózási mód fenntartására természetesen csak akkor van mód, ha az adóalany megfelel az EVA tv.-ben meghatározott feltételeknek. Az adózó 2011-ben akkor lehet adóalany, ha 2010-ben az ésszerűen várható, az eva-törvény előírásainak (6.§) megfelelően meghatározott bevétele a 25 millió forintot nem haladja meg.  (A bevételtől meg kell különböztetni az adóalapot, melyet úgy kell meghatározni, hogy az összes bevételt az 5.§-ban, illetve a 8.§-ban előírt korrekciókkal csökkentjük vagy növeljük. A növelő tételek alkalmazása következtében az adóalap értelemszerűen meghaladhatja a bevételi határ törvényi mértékét. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy az adózó jogosulatlanul választotta az eva-törvény szerinti adóalanyiságot.)

Azok az EVA hatálya alá tartozó adózók, akik a 2011. adóévben adókötelezettségeiket már nem az EVA alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, ezen irányú bejelentésüket szintén 2010. december 20-ig tehetik meg, a 10T103 számú, illetve a 10T203 számú adatbejelentő lapon.

Ehhez a bejegyzéshez nem lehet hozzászólni.