Blogértesítő

Ha nem szeretne lemaradni a friss hírekről, adja meg az e-mail címét, és értesítést küldünk, amikor új bejegyzés jelenik meg az oldalon.

Az Ön e-mail címe:

(Ez nem hírlevél! Csak akkor kap levelet, ha új bejegyzés jelenik meg. Ha nincs új tartalom, nem kap levelet.)

A szolgáltatást a FeedBurner nyújtja.

Akciók

Cégalapítás, vállalkozás indítása előtti tanácsadás díja 5000,-Ft/óra. Ha könyvelésével cégünket bízza meg, ez az összeg az első könyvelési díjból levonásra kerül, azaz Önnek ingyenes volt.

2010. augusztus 16-án lépett hatályba a két új illetékmentességgel kiegészült 1990. évi XCIII. törvény módosítása (a továbbiakban: Itv.): ez alapján az örökhagyó és az ajándékozó egyenes ági rokona (leszármazottai, felmenői) által megszerzett örökrész, illetve ajándék mentes – annak értékétől függetlenül – az illeték alól .

A módosító törvény alapján az új rendelkezéseket nemcsak a törvény hatálybalépését követően illetékkiszabásra bejelentett ügyekben kell alkalmazni, hanem a 2010. július 1. napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is. Mindez azt jelenti, hogy azokra az egyenes ági rokoni kapcsolatban lévő adózókra is vonatkozik az új mentesség, akik az örökléssel, ajándékozással kapcsolatban már kézhez vették az illetékkötelezettség megállapításáról szóló fizetési meghagyást, de az 2010. július 1. napján még nem vált jogerőssé.

Az egyenes ági rokonokra vonatkozó új öröklési és ajándékozási illetékmentesség szükségessé tette az örökhagyó és az örökös, illetve az ajándékozó és a megajándékozott közötti rokonsági fok alapján az illetékmértékeket megállapító táblázatok átalakítását is. Ezért a módosító törvény mind az öröklésnél, mind az ajándékozásnál kiveszi az I. és II. csoportból az egyenes ági rokonok közül a gyermeket, a szülőt, a háztartásban eltartott szülő nélküli unokát, valamint az unokát, mert ezekre a vagyonszerzőkre az új mentességet kell alkalmazni. Az I. csoport új beosztása nem érinti az Itv. 16. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ebbe a csoportba tartozó örökösök által megszerzett örökrész tiszta értékéből a 20 millió forintos illetékmentesség szabályát, az a továbbiakban az örökhagyó házastársára, mostoha- és nevelt gyermekére, valamint mostoha- és nevelőszülőjére vonatkozik.

A törvényalkotó az egyenes ági rokonok közül csak a vérrokonok szerzését mentesítette az illeték alól, így a mostoha és nevelt gyermek, valamint a mostoha és nevelőszülő az I. csoportban maradt. Az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolat azonban az új szabályok értelmében mentességet élvez, mert egyenes ági rokoni kapcsolatnak minősül a módosító törvény értelmében.

A módosító törvény az új csoportbeosztásra szintén vonatkozik, tehát a 2010. július 1. napján jogerősen még le nem zárult öröklési és ajándékozási illetékügyben is alkalmazni kell.

A módosító törvény megteremti annak a lehetőségét is, hogy az egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapul rokoni kapcsolatot is) közötti gépjármű ajándékozás következtében 2010. július 1. napját követően megfizetett ajándékozási illetéket a vagyonszerző kérelmére az állami adóhatóság az adó-visszatérítés szabályai szerint visszatérítse.

Az egyenes ági rokonok közötti öröklést és ajándékozást a mentesség tényétől függetlenül ezután is be kell jelenteni az állami adóhatósághoz.

Forrás: Apeh

Ehhez a bejegyzéshez nem lehet hozzászólni.