Blogértesítő

Ha nem szeretne lemaradni a friss hírekről, adja meg az e-mail címét, és értesítést küldünk, amikor új bejegyzés jelenik meg az oldalon.

Az Ön e-mail címe:

(Ez nem hírlevél! Csak akkor kap levelet, ha új bejegyzés jelenik meg. Ha nincs új tartalom, nem kap levelet.)

A szolgáltatást a FeedBurner nyújtja.

Akciók

Cégalapítás, vállalkozás indítása előtti tanácsadás díja 5000,-Ft/óra. Ha könyvelésével cégünket bízza meg, ez az összeg az első könyvelési díjból levonásra kerül, azaz Önnek ingyenes volt.

Újabb feladatot kapnak a Magyarországon 2012. március 1-je előtt bejegyzett cégek, mivel módosult A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V.tv. , mely kötelező jelleggel írja elő, hogy legkésőbb 2013.február 1-jéig a cégbíróságra be kell jelenteni:

1.) A  cég képviseletére jogosultak nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a képviseletre jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony megszűnésének időpontját is, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját.

2.) Betéti társaság esetében:

  • – a)  a társaság beltagjainak nevét, természetes személy beltag  esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,
  • – b) a társaság kültagjainak nevét, természetes személy beltag esetén születési idejét, lakóhelyét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát.

3.) Korlátolt felelősségű társaság esetében:

  • -a) a tagok nevét, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint amennyiben a tag szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a tag minősített többségű befolyással rendelkezik, ezt a tényt is.

4.) Azon cégek, melyeknek cégneve vagy rövidített neve nem felel meg az  előírásnak, kötelesek cégnevük megváltoztatására. Annak eldöntéséhez, hogy egy cégnév megfelel-e a jelenlegi szabályoknak nem egyszerű eldönteni.

Milyen kritériumoknak kell megfelelnie egy cégnévnek?
– ne létezzen
– 3-4 betűvel térjen el egy létezőtől.
– nem tartalmazhat helyiségnevet, ha igen, akkor az illetékes önkormányzattól engedélyt kell kérni.

Mi nem számít eltérésnek?
– a szófelcserélések
– csak a vezérszóban lévő eltérés számít különbségnek, tehát pl. ÚJ VERZIÓ Kft. az ugyanaz, mint az ÚJ VERZIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
– a törölt, vagy cégjegyzékben jelzett, de be nem jegyzett cégnevek is számítanak, attól is különbözni kell.Az ideális cégnév vezérszava legalább kettő szóból áll, mindkét szó legalább 4-5 betű. Profil megadása már nem kötelező, nem is szokás, bár megadható.

5.) Azon cégek, melyek nem csatoltak be a székhely-, telephely- és fióktelep használat jogcímét igazoló okiratot, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek azt a cégbíróságnak benyújtani. Teljes bizonyító erejű magánokirattal kell bizonyítani a székhelyhasználat jogszerűségét.Teljes bizonyító erejű magánokirat lehet székhelyhasználati hozzájárulás, lehet bérleti szerződés. Adhatja az ingatlan többségi tulajdonosa, többségi haszonélvezője, minden olyan személy lehet, aki jogosult dönteni az ingatlan használatáról. Ez az igazolás vonatkozik nemcsak a székhelyre, hanem telephelyre, fióktelepre is.

A cégbíróság 50 000 forinttól 900 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtja azt, aki bejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesíti.

 

 

 

Ehhez a bejegyzéshez nem lehet hozzászólni.