Segítek eligazodni a jogszabályok között. Természetesen csak a jogszabályok megnevezését és a számát gyűjtöm össze, de ennek alapján bármelyik ingyenes jogtárban, esetleg Apeh honlapon, PM honlapon rá lehet keresni, a fontosabb linkeket segítségül a lap alján megadom.

Rövidített megnevezés A jogszabály neve A jogszabály száma
ÁFA Törvény az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. tv.
ALKOTMÁNY A Magyar Köztársaság Alkotmánya 1949. évi XX. tv.
ART Törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. tv.
BSZT Törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól. 2007. évi CXXXVIII. tv.
CTV Törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. tv.
CSŐDTV Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1991. évi XLIX. tv.
CST Törvény a családok támogatásáról 1998. évi LXXXIV. tv.
EHO Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. tv.
EKHO Törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
EVA Törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról 2002. évi XLIII. tv.
GJT Törvény a gépjárműadóról 1991. évi LXXXII. tv.
GT Törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. tv.
HELYIADÓ Törvény a helyi adókról 1990.évi C. tv.
ITV Törvény az illetékekről 1990. évi CXIII. tv.
KERTV Törvény a kereskedelemről 2005. évi CLXIV. tv.
KJT Törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. tv.
MUNKATV A Munka Törvénykönyvéről 1992. évi XXII. tv.
PÉNZMOSTV A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2007. évi CXXXVI. tv
PTK A Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. tv.
REGADÓ Törvény a regisztrációs adóról 2003. évi CX. tv.
SZÁMVTV Törvény a számvitelről 2000. évi C. tv.
SZJA Törvény a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. tv.
SZKHTV Törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 2003. évi LXXXVI. tv.
TAO Törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. tv.
TBJ Törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1997. évi LXXX. tv.

Jogszabályok kereséséhez, böngészéséhez néhány link:

Ez a link gyűjtemény korántsem teljes, kiegészítéséhez örömmel fogadok javaslatokat.