Blogértesítő

Ha nem szeretne lemaradni a friss hírekről, adja meg az e-mail címét, és értesítést küldünk, amikor új bejegyzés jelenik meg az oldalon.

Az Ön e-mail címe:

(Ez nem hírlevél! Csak akkor kap levelet, ha új bejegyzés jelenik meg. Ha nincs új tartalom, nem kap levelet.)

A szolgáltatást a FeedBurner nyújtja.

Akciók

Cégalapítás, vállalkozás indítása előtti tanácsadás díja 5000,-Ft/óra. Ha könyvelésével cégünket bízza meg, ez az összeg az első könyvelési díjból levonásra kerül, azaz Önnek ingyenes volt.

‘Adózás’címkéhez tartozó bejegyzések:

Mi is az a családi kedvezmény?

Az egy, illetve két gyermeket nevelő családok az idei évtől gyermekenként havonta 62.500 forint, a három vagy több gyermeket nevelők gyermekenként havonta 206.250 forinttal (nem tévedés!) csökkenthetik a szuperbruttósított (27%-kal növelt) SZJA alapjukat.

Ki(k) veheti(k) igénybe a családi kedvezményt?

 • – A szülő, eltartó, aki jogosult családi pótlékra (kivétel: a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, eseti gondnok, aki gyermekotthonban, javítóintézetben, bv intézetben elhelyezett gyermekre tekintettel kapja), vagy a vele közös háztartásban élő magánszemély.
 • – A várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa a magzat fogantatásának 91.napjától.
 • – A családi pótlékra saját jogán jogosult személy.
 • – Rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Ki az eltartott és ki a kedvezményezett eltartott? Mi a különbség?

Eltartott:

 • akit a csp.összegének megállapítása szempontjából figyelembe vesznek, pl. a csp-ra már nem jogosult hallgató.
 • a kedvezményezett eltartott

Kedvezményezett eltartott:

 • akire tekintettel a családi pótlékot folyósítják
 • magzat a fogantatás 91. napjától
 • aki családi pótlékra saját jogon jogosult
 • a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély

A családi kedvezmény a kedvezményezett eltartott után jár, de az eltartottak száma alapján dönthető el, hogy mekkora az igénybe vehető kedvezmény mértéke.

Jogosultsági hónap:

 • amelyre tekintettel a csp-t folyósítják
 • amelyre tekintettel a rokkantsági járadékot folyósítják
 • várandósság esetén az a hónap, amelyben a jogosultság legalább egy napig fennáll.

Hogyan lehet igénybe venni?

Írásbeli nyilatkozat megtételével, melyet a munkáltató részére el kell juttatni.  A nyilatkozatot innen le lehet tölteni. A nyilatkozat tartalmaz eligazodást segítő tájékoztató szöveget.

 

 

A családi kedvezményt év végén az adóbevallásban az adóelőlegnél történő megosztástól függetlenül lehet megosztani, vagyis akkor a jogosultak újra eldönthetik, hogy melyikük veszi azt figyelembe, illetve hogyan osztják meg egymás között.

December 20-ig dönthetnek a vállalkozások a 2011. adóévre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adó, vagyis az EVA választásáról. Bejelentkezhet:

 • az egyéni vállalkozó;
 • a jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és az erdőbirtokossági társulat;
 • a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság.

Kivétel az egyéni cég, amely legkorábban a 2012. évben lehet az Eva alanya, TOVÁBB »

 • A magánszemélyeknek valamennyi jövedelmük után 16 százalékos kulccsal kell adózniuk, tehát a külön adózó jövedelmek (osztalék, árfolyamnyereség, kamatjövedelem, ingatlan-átruházásból származó jövedelem) után is 16 százalék az adó. (Jelenleg 5MFt-ig 17 %, fölötte 32 %, a külön adózó jövedelmek adókulcsa pedig 20-25%)
 • A külön adózó jövedelmek esetében továbbra sem kell szuperbruttósítással számolni. A nem pénzben történő juttatások kifizetőjének adóalapja ugyanakkor TOVÁBB »

Társasági adó oldaláról:

A tagi kölcsön elengedését a számviteli tv. 86. § alapján a rendkívüli bevételek között kell elszámolni.

A TAO tv. szerint az elengedett kötelezettség miatt elszámolt rendkívüli bevétellel szemben csökkentő tételt elszámolni nem lehet, TOVÁBB »

A vállalkozóknak nagyon jó hír, hogy a 2011. évi adótörvény-javaslatban már a külön adózó jövedelmekre is a 16%-os szja kulcs vonatkozik.

Ez irányadó az osztalékra is. Ha így lesz, cégtulajdonosnak lenni jó lesz. Egyfelől 500 millió forint éves bevételig 10%-os társasági adót kell fizetni (az adóalap után), ez már ismert, – az osztalék adója pedig az eddigi 25%-ról 16%-ra csökken. (Változatlan marad 450 eFt-ig az osztalék utáni 14%-os eho.)

Segítek eligazodni a jogszabályok között. Természetesen csak a jogszabályok megnevezését és a számát gyűjtöm össze, de ennek alapján bármelyik ingyenes jogtárban, esetleg Apeh honlapon, PM honlapon rá lehet keresni, a fontosabb linkeket segítségül a lap alján megadom.

Rövidített megnevezés A jogszabály neve A jogszabály száma
ÁFA Törvény az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. tv.
ALKOTMÁNY A Magyar Köztársaság Alkotmánya 1949. évi XX. tv.
ART Törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. tv.
BSZT Törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól. 2007. évi CXXXVIII. tv.
CTV Törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. tv.
CSŐDTV Törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 1991. évi XLIX. tv.
CST Törvény a családok támogatásáról 1998. évi LXXXIV. tv.
EHO Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. tv.
EKHO Törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
EVA Törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról 2002. évi XLIII. tv.
GJT Törvény a gépjárműadóról 1991. évi LXXXII. tv.
GT Törvény a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. tv.
HELYIADÓ Törvény a helyi adókról 1990.évi C. tv.
ITV Törvény az illetékekről 1990. évi CXIII. tv.
KERTV Törvény a kereskedelemről 2005. évi CLXIV. tv.
KJT Törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. tv.
MUNKATV A Munka Törvénykönyvéről 1992. évi XXII. tv.
PÉNZMOSTV A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2007. évi CXXXVI. tv
PTK A Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. tv.
REGADÓ Törvény a regisztrációs adóról 2003. évi CX. tv.
SZÁMVTV Törvény a számvitelről 2000. évi C. tv.
SZJA Törvény a személyi jövedelemadóról 1995. évi CXVII. tv.
SZKHTV Törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 2003. évi LXXXVI. tv.
TAO Törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. tv.
TBJ Törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1997. évi LXXX. tv.

Jogszabályok kereséséhez, böngészéséhez néhány link:

Ez a link gyűjtemény korántsem teljes, kiegészítéséhez örömmel fogadok javaslatokat.